Değerler Eğitimi

Fayda Kolejlerinde Değerler Eğitimi

Okulumuzun kuruluş amaçlarının başında gelen Değerler Eğitimi, üzerinde titizlikle durduğumuz mühim bir konudur. Gençlerimizin çocukluktan ergenliğe ve ilk gençliğe geçtikleri hayatlarının en önemli döneminde, hayat boyu devam ettirecekleri güzel alışkanlıklar kazanmalarını ve dini eğitimlerini en doğru şekilde öğrenmelerini sağlama gayretindeyiz.

            Hem dünya hem ahiret saadetini yakalamaları için Müslüman bir gencin çift kanatlı olmasını gerektiğini ve bu potansiyele sahip olduklarını hatırlatmaya çalışıyoruz. Dünyevileşmenin arttığı, her türlü yazılı ve görsel materyal aracılığıyla yanlış düşüncelerin empoze edilmeye çalışıldığı çağımızda, gençlerimize ehli sünnet ve manevi değerler ışığında doğru bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu minvalde öğrencilerimiz Değerler Eğitimi dersleri kapsamında haftada 2 Saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2 Saat Kur’an-ı Kerim, 1 Saat Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı derslerini görmektedirler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Derslerimizde öğrencilerimize temel inanç esasları, ibadet ve ilmihal bilgisi, hak ve batıl dinler, hak ve batıl mezhepleri doğru ve anlaşılır şekilde öğretmekteyiz. Öğrencilerimizin sosyal hayatta karşılaştıkları/karşılaşacakları dini ve dünyevi konulara değinerek onlara İslam dininin inanç ve esaslarını doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlayarak Avrupa’da karşılaşacakları dini ve etnik grupları dikkate alarak doğru bilgileri vermekteyiz.

 Kur’an-ı Kerim

            Derslerimizde öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim’i harf ve mahreçlerine dikkat ederek düzgün ve tecvidli bir şekilde yüzüne okumasını, sûre ezberlerini doğru ve kalıcı bir şekilde yapmalarını hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz hatim programları ile düzenli şekilde Kur’an-ı Kerim okuma alışkanlığı kazandırmayı istiyoruz.  Gençlerimize, Kur’an-ı Kerim’in sadece özel günlerde okunan değil; her gün okumaya ve anlamaya gayret edilmesi gerektiği bilincine kavuşması için gayret ediyoruz.

 Hz. Muhammed’in Hayatı

            Derslerimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin doğum öncesinden başlayarak vefatına kadar olan örnek hayatını öğreniyoruz. Öğrencilerimizin sünneti seniyyeyi içselleştirmesi ve Peygamber sevgisinin kalplerine nakşedilmesi için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca tarihsel bilgi ile sınırlı kalmayıp Peygamberimizin ahlakı, sosyal yaşamı, ailesi ve ashabıyla iletişimini gençlerimize anlatarak sünnete uygun bir hayat biçimi kazanmalarını istiyoruz.

Değerler Eğitimini, bu derslerle sınırlamamız asla mümkün değildir. Bu sebeple tüm öğretmenlerimiz; öğrencilerimize güzel ahlak, yardımseverlik, arkadaşlık, dostluk, adalet, dürüstlük gibi bir müminde bulunması gereken temel özellikler konusunda yol göstermeye çalışmaktadır.

Okul sonrası pansiyon kısmında değerler eğitimi çalışmalarımız devam etmektedir. Öğrencilerimiz namazlarını 5 vakit cemaatle kılmakta, muhabbet ve ilim grupları ile dini ilimlerini arttırmaktadır. Haftalık düzenlenen sohbet programları ile de dini ve tasavvufi konular işlenerek öğrencilerimizin bilinçli bir mümin olarak yetişmesi arzu edilmektedir.    

Ailede çocuklarımıza ektiğimiz dini eğitim tohumlarının yeşertme dönemi olan lise çağında gelişimlerine uygun ve doğru bilgilerle onları donatmayı amaçlıyoruz. Geleceğin anne ve babası olacak gençlerimizin kalplerine; Allah sevgisini, Hz. Peygamber muhabbetini ve Allah dostlarının aşkını yerleştirmek için gayret gösteriyoruz. Okul olarak, “Bir ebeveyn evladına güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakmış olmaz.”  hadisi şerifinin muhtevasına ulaşmak için bize emanet ettiğiniz gençlerimize faydalı olmaya çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz…

Değerlerin öğretilmediği bir eğitim sisteminde faziletten ve güzel ahlaktan bahsetmek mümkün değildir. Biz de evrensel değerleri, adetullaha uygun bir şekilde özümsetmeye çalışıyoruz. Nitekim bir okulda öğretilecek olan insani değerler ülke insanımız ve insanlığın geleceği için hayati önem taşır.